ดูที่สาขา SFX CINEMA The Crystal Ekamai Ramindra :
A SILENT VOICE (J/TE.SUB) [G]
BEAUTY AND THE BEAST [G]
BEAUTY AND THE BEAST (T) [G]
FAST & FURIOUS 8 [TBC]
FAST & FURIOUS 8 (E/T.SUB) [TBC]
GHOST IN THE SHELL [TBC]
KONG : SKULL ISLAND [G]
LIFE [G]
LOGAN [15]
OVERSIZE (T/E.SUB) [13]
POWER RANGERS [15]
WE ARE X (J/T.SUB) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง