ดูที่สาขา SF CINEMA CITY Sermthai Complex Mahasarakham :
FINDING DORY (T) [G]
INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE (3D/T) [G]
INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE (T) [G]
LEGEND OF TARZAN, THE (3D/T) [G]
LEGEND OF TARZAN, THE (E) [G]
LEGEND OF TARZAN, THE (T) [G]
NOW YOU SEE ME 2 (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง