ดูที่สาขา SF CINEMA CITY Sermthai Complex Mahasarakham :
ANT - MAN (T) [TBC]
JURASSIC WORLD (3D/T) [G]
MINIONS (3D/T) [G]
TERMINATOR : GENISYS (3D/T) [13+]
TERMINATOR : GENISYS (T) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง