ดูที่สาขา SF CINEMA CITY Sermthai Complex Mahasarakham :
DOCTOR STRANGE (3D/T) [G]
DOCTOR STRANGE (E) [G]
DOCTOR STRANGE (T) [G]
I LOVE YOU PHOO YAI BAN (ESAN) [13+]
JACK REACHER : NEVER GO BACK (T) [15+]
MAX STEEL (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง