ดูที่สาขา SF CINEMA CITY Sermthai Complex Mahasarakham :
BLAIR WITCH (T) [15+]
CHINESE OSYSSEY 3, A (T) [G]
DON'T BREATHE (T) [18+]
FANDAY (T/E.SUB) [G]
PHOO BAO TAI BAN 2 (ESAN) [G]
STORKS (3D/T) [G]
SULLY (E) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง