ดูที่สาขา SF CINEMA CITY Sermthai Complex Mahasarakham :
22 JUMP STREET (T) [15+]
JUON 3 : THE BEGINNING OF THE END (T) [15+]
LUCY (T) [15+]
PHLAE KAO (T/E.SUB) [G]
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (3D/T) [13+]
TOOK KAE RAK PAENG MAK (T/E.SUB) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง