ดูที่สาขา SFC Lampang :
CAT A WABB (T/E.SUB) [13+]
CHAPPIE (E) [15+]
CHAPPIE (T) [15+]
CINDERELLA (T) [TBC]
DRAGON BLADE (T) [15+]
INSURGENT (T) [TBC]
MOR 6l5 PAK MHA TA PHEE 3 (T) [15+]
PENGUINS OF MADAGASCAR, THE (3D/T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง