ดูที่สาขา SFC Lampang :
AUTOMATA (T) [13+]
CONAN THE MOVIE 18 (T) [13+]
DRACULA UNTOLD (E) [15+]
DRACULA UNTOLD (T) [15+]
SAINT SEIYA : LEGEND OF SANCTUARY (T) [G]
WAI PENG NAK LENG KHA SUN (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง