ดูที่สาขา SFC Lampang :
GUARDIANS OF THE GALAXY (3D/T) [G]
GUARDIANS OF THE GALAXY (T) [G]
HERCULES (3D/T) [13+]
HERCULES (T) [13+]
KWAM LUB NANG MARN RAI (T/E.SUB) [15+]
STEP UP : ALL IN (3D/T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง