ดูที่สาขา SFC Lampang :
22 JUMP STREET (T) [15+]
LUCY (T) [15+]
MAZE RUNNER, THE (E) [G]
MAZE RUNNER, THE (T) [G]
NAM MAN PHRAI (T/E.SUB) [18+]
TOOK KAE RAK PAENG MAK (T/E.SUB) [15+]
WHITE HAIRED WITCH OF LUNAR KINGDOM, THE (T) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง