ดูที่สาขา SFC Lampang :
BRICK MANSIONS (E) [13+]
BRICK MANSIONS (T) [13+]
CAPTAIN AMERICA : THE WINTER SOLDIER (T) [G]
NEED FOR SPEED (T) [13+]
NOAH (3D/T) [15+]
RIO 2 (3D/T) [G]
SPIDERS (D/T) [15+]
TRANSCENDENCE (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง