ดูที่สาขา SFC Lampang :
BIG HERO 6 (3D/T) [G]
HUNGER GAMES : MOCKING JAY PART 1, THE (E) [15+]
HUNGER GAMES : MOCKING JAY PART 1, THE (T) [15+]
INTERSTELLAR (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง