ดูที่สาขา SFC Lampang :
BEGIN AGAIN (E) [15+]
DAWN OF THE PLANET OF THE APES (T) [G]
FAULT IN OUR STARS, THE (E) [13+]
HERCULES (3D/T) [13+]
HERCULES (T) [13+]
KWAM LUB NANG MARN RAI (T/E.SUB) [15+]
STEP UP : ALL IN (3D/T) [15+]
STEP UP : ALL IN (E) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง