ดูที่สาขา SFC Lampang :
2538 ALTER MA JEEB (T/E.SUB) [G]
CINDERELLA (T) [G]
FURIOUS 7 (T) [TBC]
HOME (3D/T) [G]
HOME (T) [G]
INSURGENT (3D/T) [15+]
INSURGENT (E) [15+]
INSURGENT (T) [15+]
ROBOT OVERLORDS (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง