ดูที่สาขา SFC Lampang :
AVENGERS : AGE OF ULTRON (3D/T) [G]
AVENGERS : AGE OF ULTRON (E) [G]
AVENGERS : AGE OF ULTRON (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง