ดูที่สาขา SFC Lampang :
COUPLE, THE (T/E.SUB) [15+]
DORAEMON THE MOVIE 2014 (T) [G]
DRACULA UNTOLD (T) [15+]
EQUALIZER, THE (T) [18+]
EYES DIARY, THE (T/E.SUB) [15+]
JOHN WICK (T) [18+]
OT PHEE OVERTIME (T/E.SUB) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง