ดูที่สาขา SFC Lampang :
CENTRAL INTELLIGENCE (T) [G]
CONJURING 2 : THE ENFIELD POLTERGEIST, THE (T) [15+]
FINDING DORY (3D/T) [G]
INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE (3D/T) [G]
INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE (E) [G]
LEGEND OF TARZAN, THE (3D/T) [G]
NOW YOU SEE ME 2 (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง