ดูที่สาขา SFC Lampang :
ANGRY BIRDS MOVIE, THE (T) [G]
WARCRAFT (3D/T) [13+]
WARCRAFT (E) [13+]
WARCRAFT (T) [13+]
X - MEN : APOCALYPSE (3D/T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง