ดูที่สาขา SFC Lampang :
HOBBIT : THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES, THE (E) [G]
HOBBIT : THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES, THE (T) [G]
I FINE THANK YOU LOVE YOU (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง