ดูที่สาขา SFC Lampang :
CAPTAIN AMERICA : THE WINTER SOLDIER (T) [G]
NEED FOR SPEED (T) [13+]
NOAH (3D/T) [15+]
TRANSCENDENCE (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง