ดูที่สาขา SF CINEMA Terminal 21 Asok :
A SILENT VOICE (J/TE.SUB) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (E) [G]
FAST & FURIOUS 8 (E) [TBC]
GHOST IN THE SHELL (E) [TBC]
KONG : SKULL ISLAND (E) [G]
LIFE (E) [G]
LOGAN (E) [15]
OVERSIZE (T/E.SUB) [13]
POWER RANGERS (E) [15]
WE ARE X (J/T.SUB) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง