ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
ANT - MAN (T) [TBC]
BARELY LETHAL (T) [15+]
INSIDIOUS : CHAPTER 3 (T) [15+]
JURASSIC WORLD (3D/T) [G]
JURASSIC WORLD (T) [G]
MINIONS (T) [G]
TERMINATOR : GENISYS (3D/T) [13+]
TERMINATOR : GENISYS (E) [13+]
TERMINATOR : GENISYS (T) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง