ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
ANGRY BIRDS MOVIE, THE (T) [G]
BASTILLE DAY (T) [15+]
WARCRAFT (3D/T) [13+]
WARCRAFT (E) [13+]
WARCRAFT (T) [13+]
X - MEN : APOCALYPSE (E) [G]
X - MEN : APOCALYPSE (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง