ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
BLAIR WITCH (E) [15+]
BLAIR WITCH (T) [15+]
CHINESE OSYSSEY 3, A (T) [G]
DON'T BREATHE (E) [18+]
DON'T BREATHE (T) [18+]
FANDAY (T/E.SUB) [G]
OPERATION AVALANCHE (E) [G]
PHOO BAO TAI BAN 2 (ESAN) [G]
SHIN GODZILLA (T) [G]
STORKS (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง