ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
2538 ALTER MA JEEB (T/E.SUB) [G]
CAT A WABB (T/E.SUB) [13+]
CINDERELLA (T) [G]
FURIOUS 7 (T) [15+]
HOME (3D/T) [G]
INSURGENT (3D/T) [15+]
INSURGENT (E) [15+]
PADDINGTON (T) [G]
ROBOT OVERLORDS (T) [15+]
SUPERFAST (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง