ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
AVENGERS : AGE OF ULTRON (T) [G]
DRAGON BALL Z : RESURRECTION OF F (T) [G]
MAD MAX : FURY ROAD (3D/T) [15+]
MAD MAX : FURY ROAD (E) [15+]
MAD MAX : FURY ROAD (T) [15+]
PA HAPPY (T/E.SUB) [15+]
PHEE HA AYOTHAYA (T/E.SUB) [18+]
SAN ANDREAS (T) [G]
TOMORROWLAND (E) [G]
TOMORROWLAND (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง