ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
DORAEMON THE MOVIE 2014 (T) [G]
DRACULA UNTOLD (E) [15+]
DRACULA UNTOLD (T) [15+]
FURY (T) [15+]
GONE GIRL (E) [18+]
JOHN WICK (T) [18+]
OT PHEE OVERTIME (T/E.SUB) [15+]
WAI PENG NAK LENG KHA SUN (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง