ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
GOOD DINOSAUR, THE (3D/T) [G]
GOOD DINOSAUR, THE (T) [G]
HUNGER GAMES : MOCKINGJAY PART 2, THE (3D/T) [15+]
HUNGER GAMES : MOCKINGJAY PART 2, THE (E) [15+]
HUNGER GAMES : MOCKINGJAY PART 2, THE (T) [15+]
KILL YOUR FRIENDS (T) [18+]
KNOCK KNOCK (T) [15+]
MOMENTUM (T) [18+]
POINT BREAK (T) [15+]
SPECTRE (T) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง