ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
BAD NEIGHBOURS 2 (E) [18+]
BAD NEIGHBOURS 2 (T) [18+]
BUPPAH ARIGATO (T/E.SUB) [15+]
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR (3D/T) [G]
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR (E) [G]
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR (T) [G]
CRIMINAL (T) [15+]
JUNGLE BOOK, THE (T) [G]
LUANG PHEE JAZZ 4G (T/E.SUB) [15+]
TERRAFORMARS (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง