ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
LEGEND OF TARZAN, THE (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง