ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
FIN SU GOI (T/E.SUB) [15+]
LUCY (T) [15+]
MAZE RUNNER, THE (E) [G]
MAZE RUNNER, THE (T) [G]
NAM MAN PHRAI (3D/T) [18+]
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (3D/T) [13+]
VIY (T) [13+]
WALK AMONG THE TOMBSTONES, A (T) [18+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง