ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
DAWN OF THE PLANET OF THE APES (3D/T) [G]
FAULT IN OUR STARS, THE (E) [13+]
HERCULES (3D/T) [13+]
HERCULES (E) [13+]
KWAM LUB NANG MARN RAI (T/E.SUB) [15+]
STEP UP : ALL IN (3D/T) [15+]
STEP UP : ALL IN (E) [15+]
TAS RAK ASOON (T/E.SUB) [15+]
TRANSFORMERS : AGE OF EXTINCTION (T) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง