ดูที่สาขา SFC Laemtong Rayong :
AMERICAN SNIPER (E) [13+]
IMITATION GAME, THE (T) [13+]
INTO THE WOODS (E) [G]
JUPITER ASCENDING (3D/T) [13+]
MORTDECAI (T) [15+]
ROR DOR KHAO CHON PHEE (T/E.SUB) [15+]
SEVENTH SON (3D/T) [13+]
SINGLE LADY (T/E.SUB) [TBC]
TRACERS (E) [15+]
TRACERS (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง