ดูที่สาขา SF CINEMA Rayong :
A SILENT VOICE (T) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (E) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (T) [G]
FAST & FURIOUS 8 (T) [TBC]
KONG : SKULL ISLAND (T) [G]
LIFE (E) [G]
LIFE (T) [G]
LOGAN (T) [15]
OVERSIZE (T/E.SUB) [13]
POWER RANGERS (E) [15]
POWER RANGERS (T) [15]
PRET AR BAT (T/E.SUB) [18]
WE ARE X (J/T.SUB) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง