ดูที่สาขา SFX CINEMA Central Pattaya Beach :
ARRIVAL (E) [G]
ARRIVAL (F) [G]
ASSASSIN'S CREED (E) [15+]
BYE BYE MAN, THE (E) [18+]
GREAT WALL, THE (E) [G]
JAM NIAN - VI VIAN - TOH MORN (T/E.SUB) [15+]
LA LA LAND (E) [G]
LIVE BY NIGHT (E) [15+]
PASSENGERS (E) [13+]
PATRIOTS DAY (E) [15+]
RAILROAD TIGERS (T) [G]
ROGUE ONE A STAR WARS STORY (P) [G]
SCHOOL TALES (T/E.SUB) [13+]
SING (E) [G]
XXX : THE RETURN OF XANDER CAGE (3D/T) [TBC]
XXX : THE RETURN OF XANDER CAGE (E) [TBC]
XXX : THE RETURN OF XANDER CAGE (F) [TBC]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง