ดูที่สาขา SFX CINEMA Central Pattaya Beach :
A SILENT VOICE (J/TE.SUB) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (E) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (F) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (T) [G]
FAST & FURIOUS 8 (E) [TBC]
JOHN WICK : CHAPTER 2 (E) [18]
KONG : SKULL ISLAND (E) [G]
KONG : SKULL ISLAND (P) [G]
LIFE (E) [G]
LIFE (F) [G]
LOGAN (E) [15]
OVERSIZE (T/E.SUB) [13]
POWER RANGERS (E) [15]
POWER RANGERS (T) [15]
PRET AR BAT (T/E.SUB) [18]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง