ดูที่สาขา SF CINEMA CentralMarina Pattaya :
ARRIVAL (T) [G]
BYE BYE MAN, THE (T) [18+]
GREAT WALL, THE (T) [G]
JAM NIAN - VI VIAN - TOH MORN (T/E.SUB) [15+]
LIVE BY NIGHT (T) [15+]
PATRIOTS DAY (T) [15+]
RAILROAD TIGERS (T) [G]
SCHOOL TALES (T/E.SUB) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง