ดูที่สาขา SF WORLD CINEMA Central World :
A SILENT VOICE (J/TE.SUB) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (3D/H) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (E/ATMOS) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (F) [G]
BEAUTY AND THE BEAST (MX4D/E) [G]
FAST & FURIOUS 8 (E/T.SUB) [TBC]
GHOST IN THE SHELL (E) [TBC]
LIFE (E) [G]
LIFE (F) [G]
POWER RANGERS (MX4D/E) [15]
WE ARE X (J/TE.SUB) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง