ดูที่สาขา SF WORLD CINEMA Central World :
AGE OF SHADOW, THE (K/TE.SUB) [18+]
ALLIED (E) [18+]
ARRIVAL (E) [G]
ARRIVAL (F) [G]
BALLERINA (E) [G]
FIFTY SHADES DARKER (E) [TBC]
GREAT WALL, THE (E) [G]
GREAT WALL, THE (MX4D/E) [G]
LA LA LAND (E) [G]
LA LA LAND (F) [G]
LA LA LAND (H) [G]
LION (E) [G]
LIVE BY NIGHT (E) [15+]
PASSENGERS (E) [13+]
PATRIOTS DAY (E) [15+]
RESIDENT EVIL : THE FINAL CHAPTER (E) [TBC]
ROGUE ONE A STAR WARS STORY (E) [G]
SCHOOL TALES (T/E.SUB) [13+]
SING (E) [G]
WF 2Night [G]
WF 5 To 9 [13+]
WF Adama [13+]
WF American Honey [G]
WF Autumn without Berlin [G]
WF Barakah Meet Barakah [13+]
WF Best of ANNCEY: All Audience [G]
WF Best of ANNCEY: Young Audience [G]
WF Black Hen, The [13+]
WF Body [13+]
WF Cat in the Closet, The [G]
WF City of Gold [15+]
WF Clan, The [15+]
WF Death of a Fisherman [15+]
WF Debt, The [15+]
WF Diamand Island [13+]
WF Dirty Romance [15+]
WF Dragon Inn [15+]
WF East Side Sushi [G]
WF Elevator to the Gallows [15+]
WF Elle [18+]
WF Fatima [15+]
WF Fiore [13+]
WF Fire at Sea [15+]
WF Fundamentally Happy [G]
WF Gabo: The Creation of Gabriel Garcia Marquez [13+]
WF Girl without Hands, The [13+]
WF High Pressures, The [13+]
WF Kebab & Horoscope [G]
WF Marriage Italian Style [13+]
WF Mrs. [13+]
WF Mushroom [15+]
WF My Life as a Zucchini [G]
WF Phantom Boy [G]
WF Present Perfect [G]
WF Presenting Princess Shaw [G]
WF Racing Extinction [G]
WF Railway Sleepers [13+]
WF Red Turtle, The [G]
WF Romance Exile, The [G]
WF Self Made [13+]
WF Shortwave 1 [G]
WF Shortwave 2 [G]
WF Shortwave 3 [G]
WF Shortwave 4 [G]
WF Staying Vertical [15+]
WF Sweet Place, The [G]
WF Swimming Pool, The [13+]
WF Sworn Virgin [15+]
WF Thithi [13+]
WF Wastelands [13+]
WF Wiener Dog [15+]
WF Wind Journeys, The [G]
WHY HIM (E) [15+]
XXX : THE RETURN OF XANDER CAGE (E) [TBC]
XXX : THE RETURN OF XANDER CAGE (MX4D/E) [TBC]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง