ดูที่สาขา SFX CINEMA Central Phuket :
ARRIVAL (E) [G]
ARRIVAL (F) [G]
ARRIVAL (T) [G]
GREAT WALL, THE (E) [G]
GREAT WALL, THE (T) [G]
LA LA LAND (E) [G]
LA LA LAND (F) [G]
LIVE BY NIGHT (E) [15+]
PATRIOTS DAY (E) [15+]
RAILROAD TIGERS (T) [G]
SCHOOL TALES (T/E.SUB) [13+]
SING (E) [G]
XXX : THE RETURN OF XANDER CAGE (T) [TBC]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง