ดูที่สาขา SFC Bangkae :
BIG HERO 6 (3D/T) [G]
HUNGER GAMES : MOCKING JAY PART 1, THE (E) [15+]
HUNGER GAMES : MOCKING JAY PART 1, THE (T) [15+]
INTERSTELLAR (E) [G]
INTERSTELLAR (T) [G]
NAMO OKAY (T/E.SUB) [15+]
REOW TA LU REOW (T/E.SUB) [18+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง