ดูที่สาขา SFC Bangkae :
CHAPPIE (T) [TBC]
DRAGON BLADE (T) [15+]
FIFTY SHADES OF GREY (E) [20+]
FOCUS (E) [13+]
KINGSMAN : THE SECRET SERVICE (T) [15+]
LAST - NARUTO THE MOVIE, THE (T) [G]
LAZARUS EFFECT, THE (E) [18+]
LAZARUS EFFECT, THE (T) [18+]
PENGUINS OF MADAGASCAR, THE (T) [G]
PREDESTINATION (T) [15+]
RISE OF THE LEGEND (T) [13+]
WILD CARD (T) [18+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง