ดูที่สาขา SFC Bangkae :
BLAIR WITCH (E) [15+]
BLAIR WITCH (T) [15+]
BRIDGET JONES'S BABY (E) [15+]
CHINESE OSYSSEY 3, A (T) [G]
DEEPWATER HORIZON (T) [TBC]
DON'T BREATHE (E) [18+]
DON'T BREATHE (T) [18+]
FANDAY (T/E.SUB) [G]
STORKS (T) [G]
SULLY (E) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง