ดูที่สาขา SFC Bangkae :
KITE (T) [18+]
LUCY (T) [15+]
MAZE RUNNER, THE (E) [G]
MAZE RUNNER, THE (T) [G]
NAM MAN PHRAI (T/E.SUB) [18+]
ONCE UPON A TIME IN SHANGHAI (T) [15+]
SAMING (T/E.SUB) [15+]
SEX TAPE (E) [18+]
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (T) [13+]
TOOK KAE RAK PAENG MAK (T/E.SUB) [15+]
WHITE HAIRED WITCH OF LUNAR KINGDOM, THE (T) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง