ดูที่สาขา SFC Bangkae :
108 DEMON KINGS (T) [G]
AGE OF ADALINE, THE (E) [15+]
AVENGERS : AGE OF ULTRON (T) [G]
BIG GAME (T) [13+]
FURIOUS 7 (T) [15+]
KING NARESUAN 6 (T/E.SUB) [G]
SEE SAO (T) [13+]
SKIN TRADE (E) [18+]
SKIN TRADE (T) [18+]
SPONGEBOB MOVIE, THE (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง