ดูที่สาขา SFC Bangkae :
AVENGERS : AGE OF ULTRON (T) [G]
DRAGON BALL Z : RESURRECTION OF F (T) [G]
MAD MAX : FURY ROAD (E) [15+]
MAD MAX : FURY ROAD (T) [15+]
PA HAPPY (T/E.SUB) [15+]
PHEE HA AYOTHAYA (T/E.SUB) [18+]
PITCH PERFECT 2 (E) [13+]
SAN ANDREAS (T) [G]
TOMORROWLAND (E) [G]
TOMORROWLAND (T) [G]
UNFRIENDED (T) [18+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง