ดูที่สาขา SFC Bangkae :
ANGRY BIRDS MOVIE, THE (T) [G]
BASTILLE DAY (T) [15+]
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR (T) [G]
MONEY MONSTER (E) [15+]
NOW YOU SEE ME 2 (T) [TBC]
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 2 (T) [TBC]
WARCRAFT (3D/T) [13+]
WARCRAFT (E) [13+]
WARCRAFT (T) [13+]
X - MEN : APOCALYPSE (E) [G]
X - MEN : APOCALYPSE (T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง