ดูที่สาขา SFC Bangkae :
JASON BOURNE (E) [15+]
JASON BOURNE (T) [15+]
KHUN PHAN (T/E.SUB) [15+]
LIGHTS OUT (E) [15+]
LIGHTS OUT (T) [15+]
MAHALAI THIANG KHUEN (T/E.SUB) [15+]
SECRET LIFE OF PETS, THE (T) [G]
STAR TREK BEYOND (E) [G]
STAR TREK BEYOND (T) [G]
SUICIDE SQUAD (T) [TBC]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง