ดูที่สาขา SFC Bangkae :
ACCOUNTANT, THE (E) [15+]
DETECTIVE CONAN THE MOVIE 20th (T) [13+]
DOCTOR STRANGE (3D/T) [G]
DOCTOR STRANGE (E) [G]
DOCTOR STRANGE (T) [G]
JACK REACHER : NEVER GO BACK (E) [15+]
JACK REACHER : NEVER GO BACK (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง