ดูที่สาขา SFC Bangkae :
GOOD DINOSAUR, THE (3D/T) [G]
GOOD DINOSAUR, THE (E) [G]
GOOD DINOSAUR, THE (T) [G]
HUNGER GAMES : MOCKINGJAY PART 2, THE (E) [15+]
HUNGER GAMES : MOCKINGJAY PART 2, THE (T) [15+]
IN THE HEART OF THE SEA (T) [TBC]
KNOCK KNOCK (E) [15+]
KNOCK KNOCK (T) [15+]
MOMENTUM (E) [18+]
MOMENTUM (T) [18+]
POINT BREAK (T) [TBC]
SPECTRE (E) [13+]
SPECTRE (T) [13+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง