ดูที่สาขา SFC Bangkae :
CAPTAIN AMERICA : THE WINTER SOLDIER (E) [G]
CAPTAIN AMERICA : THE WINTER SOLDIER (T) [G]
KAN KRAI KAI PHA MAI (T/E.SUB) [G]
KHID THUENG WITTAYA (T/E.SUB) [G]
MOR 6I5 PAK MHA TA MAE NAK (T/E.SUB) [G]
NEED FOR SPEED (E) [13+]
NOAH (E) [15+]
NOAH (T) [15+]
RIO 2 (3D/T) [G]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง