ดูที่สาขา SFC Bangkae :
ANNABELLE (E) [15+]
AUTOMATA (T) [13+]
BABADOOK, THE (E) [15+]
CONAN THE MOVIE 18 (T) [13+]
DRACULA UNTOLD (E) [15+]
DRACULA UNTOLD (T) [15+]
GONE GIRL (E) [18+]
JOHN WICK (T) [18+]
OT PHEE OVERTIME (T/E.SUB) [TBC]
SAINT SEIYA : LEGEND OF SANCTUARY (T) [G]
WAI PENG NAK LENG KHA SUN (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง