ดูที่สาขา SFC Bangkae :
FAK WAI NAI KAI THUR (T/E.SUB) [18+]
GUARDIANS OF THE GALAXY (T) [G]
JUON 3 : THE BEGINNING OF THE END (T) [15+]
LUCY (E) [15+]
LUCY (T) [15+]
PHLAE KAO (T/E.SUB) [G]
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (E) [13+]
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (T) [13+]
TOOK KAE RAK PAENG MAK (T/E.SUB) [15+]
WHAT IF (E) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง