ดูที่สาขา SFC Bangkae :
20 MAI U TURN (T/E.SUB) [13+]
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM (E) [G]
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM (T) [G]
MOANA (E) [G]
MOANA (T) [G]
MONSTER CALLS, A (E) [15+]
MONSTER CALLS, A (T) [15+]
NEW YEAR'S GIFT (T/E.SUB) [G]
ROGUE ONE A STAR WARS STORY (E) [G]
ROGUE ONE A STAR WARS STORY (T) [G]
TROLLS (T) [G]
UNDERWORLD : BLOOD WARS (T) [TBC]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง