ดูที่สาขา SFC Bangkae :
AMERICAN SNIPER (E) [13+]
GANGNAM BLUES (T) [18+]
IMITATION GAME, THE (E) [13+]
IMITATION GAME, THE (T) [13+]
JUPITER ASCENDING (T) [TBC]
MORTDECAI (E) [15+]
MORTDECAI (T) [15+]
PROJECT ALMANAC (E) [13+]
ROR DOR KHAO CHON PHEE (T/E.SUB) [15+]
SINGLE LADY (T/E.SUB) [TBC]
TRACERS (E) [15+]
TRACERS (T) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง