ดูที่สาขา SFC Bangkae :
DEADPOOL (E) [15+]
DEADPOOL (T) [15+]
LUK THUNG SIGNATURE (T/E.SUB) [G]
MONKEY KING 2, THE (T) [13+]
PRIDE AND PREJUDICE AND ZOMBIES (T) [15+]
REVENANT, THE (E) [15+]
หรือดูรอบฉายของทุกเรื่อง