ค้นหาข้อมูล (เพื่ออัพเดทข้อมูลบัตรสำหรับผู้ที่สมัครผ่านบูทและมีบัตร SF Student Card)

ค้นหา *

สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วย หมายบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง และ หมายเลขบัตร SF Student Card ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูล